Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών στον Τομέα των Ανανεώσιμων  Πηγών & εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών στον Τομέα των Ανανεώσιμων  Πηγών & εξοικονόμησης Ενέργειας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/9/2003
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/8/2012
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ