Φυσική Προστασία  Πυρηνικού Αντιδραστήρα

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Φυσική Προστασία  Πυρηνικού Αντιδραστήρα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΙΠΤ&Α
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/5/2006
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/12/2011
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Sandia National Laboratories