Μελέτη του πολυμορφισμού των γονιδίων αποτοξικοποίησης GSTT1, GSTM1 ΚΑΙ NQO1 σε Έλληνες ασθενείς με πολλαπλή Σκλήρυνση. Συσχετισμός με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Μελέτη του  πολυμορφισμού των γονιδίων αποτοξικοποίησης GSTT1, GSTM1 ΚΑΙ NQO1 σε Έλληνες ασθενείς  με πολλαπλή Σκλήρυνση. Συσχετισμός με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/10/2009
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/9/2011
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ