Συνδυαστική Φορητή Διαγνωστική Διάταξη για την  Μη Καταστρεπτική Αξιολόγηση Κατασκευών Σκυροδέματος Μεγάλης Κλίμακας


ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Συνδυαστική Φορητή Διαγνωστική Διάταξη για την  Μη Καταστρεπτική Αξιολόγηση Κατασκευών Σκυροδέματος Μεγάλης Κλίμακας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΦΑΡΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 4/8/2009
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 3/8/2012
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΓΕΤ