Εργαστήριο  ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ "Δ" : Αναβάθμιση Παροχής Υπηρεσιών Κυτταρογενετικής Ανάλυσης Λευχαιμικών και Προλευχαιμικών Νοσημάτων


ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Εργαστήριο  ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ "Δ" : Αναβάθμιση Παροχής Υπηρεσιών Κυτταρογενετικής Ανάλυσης Λευχαιμικών και Προλευχαιμικών Νοσημάτων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/12/2006
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/1/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΓΕΤ