Εργαστήριο  Μοριακής Διαγνωστικής

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Εργαστήριο  Μοριακής Διαγνωστικής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/1/2006
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/12/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ