Προσδιορισμός επιπέδων πολυχλωριωμένων διβενζοδιοξινών (PCCDs), διβενζοφουρανίων (PCDFs) και παρόμοιων  με τις διοξίνες διφαινυλίων (DIOXIN-LIKE PCBs) σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών  και σε ανθρώπινα βιολογικά δείγματα

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Προσδιορισμός επιπέδων πολυχλωριωμένων διβενζοδιοξινών (PCCDs), διβενζοφουρανίων (PCDFs) και παρόμοιων  με τις διοξίνες διφαινυλίων (DIOXIN-LIKE PCBs) σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών  και σε ανθρώπινα βιολογικά δείγματα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ  ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 9/10/2002
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/12/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ