Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων προσδιορισμού κυανοτοξινών και παρασιτοκτόνων σε νερά. 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων προσδιορισμού κυανοτοξινών και παρασιτοκτόνων σε νερά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΙΣΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 15/9/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/3/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.