Στοχεύοντα Φαρμακευτικά Προϊόνταα με Βάση τα Λιποσώματα και τα Δενδριτικά Πολυμερή

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Στοχεύοντα  Φαρμακευτικά Προϊόνταα με Βάση τα Λιποσώματα και τα Δενδριτικά Πολυμερή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/12/2004
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/11/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒSI A.E  ,  ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ