Θέσεις Εργασίας 2013

29/11/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 07/02/2014.
23/10/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 31/01/2014.
22/10/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 18/11/2013.
15/10/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης (ημερομηνία ανάρτησης 26/11/2013) καθώς επίσης και το συμπληρωματικό πρακτικό της επιτροπής με ημερομηνία ανάρτησης 11/02/2014.
2/8/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 26/02/2014.
24/7/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 28/03/2014.
30/4/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων.
Δείτε το 1ο πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 13/01/2014. 
Δείτε το 2ο πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 05/03/2014.
Σελίδα: 1 2