Υποδομές

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» καλύπτει μια έκταση 540,000 μ² στην Αγ. Παρασκευή Αττικής. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του καλύπτουν έκταση 40.000 μ². Στο χώρο του φιλοξενεί την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Στο Κέντρο λειτουργεί από το 1992 το Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής (Λεύκιππος), το οποίο αποτελείται από δύο κτήρια: ένα κτήριο 340τμ, όπου στεγάζονται αρκετές εταιρείες έρευνας και τεχνολογίας και ένα μεγαλύτερο κτήριο 1750 τμ., το οποίο δέχεται νέες εταιρείες, που θα αποτελέσουν μοχλό τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης του Κέντρου αλλά και της περιφέρειας γενικότερα.

Το Κέντρο διαθέτει ερευνητική υποδομή και οργανωμένα εργαστήρια, με επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας και εθνικές εγκαταστάσεις που του δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο του.

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Μεγάλες Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»

 • Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας
 • Ιοντικός Επιταχυντής Tandem
 • Πλήρες Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής, Μικροσυστημάτων & Νανοτεχνολογίας & Σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης για επεξεργασία Si
 • Ευρυζωνικό – Κυψελικό Δίκτυο για ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένος Ανηχωικός Θάλαμος
 • ELLOGON: Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας
 • Εργαστήριο Μαγνητικών & Υπεραγώγιμων Υλικών
 • Εργαστήριο Χαμηλών Θερμοκρασιών & Υγροποιητή Ηλίου (He)
 • Εργαστήριο Παρασκευής Νανοσωματιδίων & Νανοπορωδών Υλικών
 • Εργαστήριο φασματοσκοπίας EPR-NMR, Moesbauer, σκέδασης νετρονίων
 • Κέντρο Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων & Χαρακτηρισμού υλικών με ακτίνες Χ
 • Εργαστήριο παροχής προηγμένων υπηρεσιών (τηλεϊατρικής, τηλε-κατάρτισης) μέσω ευρυζωνικών δορυφορικών και επίγειων δικτύων
 • Εργαστήριο πολυμέσων Net Media Lab
 • Εγκαταστάσεις Παραγωγής & Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων
 • Τράπεζα ιστικών μοσχευμάτων & Επεξεργασίας ξηρών μοσχευμάτων
 • Εργαστήριο παραγωγής και ελέγχου ποιότητας αντιδραστηρίων ραδιοανοσοανάλυσης - Μονάδα παρασκευής ψυχρών αντιδραστηρίων ραδιοανοσοανάλυσης
 • Εργαστήριο Ανάλυσης Διοξινών
 • Εργαστήριο Γενετικής Ανάλυσης για προδιάθεση σε κληρονομικό καρκίνο
 • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας & ισοτοπικής υδροβιολογίας
 • Εργαστήριο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κινητή μονάδα ραδιογραφιών κοβαλτίου
 • Εργαστήριο ελέγχου ηλιακών συστημάτων / συλλεκτών
 • Εκτροφείο Πειραματόζωων
 • Συνεδριακό Κέντρο (Δυναμικότητας 600 ατόμων)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών επιλέγοντας εδώ