Η Συνεισφορά του Κέντρου

Στα περίπου 50 χρόνια λειτουργίας του, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έχει συμβάλει ουσιαστικά (και με διάφορους τρόπους), στους εξής τομείς:

  • Εξέλιξη και παγκόσμια αναγνώριση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και τον Επαναπατρισμό επιστημόνων υψηλού επιπέδου.
  • Απασχόληση νέων ερευνητών στα εκτελούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε ποσοστό 40% περίπου του δυναμικού του Κέντρου.
  • Οργάνωση των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα (1963) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Στον τομέα της Εκπαίδευσης το ΕΚΕΦΕ «Δ» πάντα πρωτοπόρο στα χρόνια λειτουργίας του, έχει να επιδείξει πάνω από 1500 εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών, 56 ειδικεύσεις φυσικών νοσοκομείου, 500 μετεκπαιδεύσεις καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, 230 καταρτίσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποφοίτων ΤΕΙ και τεχνικών σχολών, 120 ειδικεύσεις επιστημόνων σε τεχνικές ραδιοϊσοτόπων, εκπαίδευση εκατοντάδων στελεχών Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών στην Πληροφορική τις δεκαετίες ’60 και ‘70, 2500 διαλέξεις σε μαθητές Λυκείου και πάνω από 5000 επισκέπτες ετησίως.
  • Στελέχωση ελληνικών πανεπιστημίων, τεχνολογικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων με επιστήμονες εξαιρετικού επιπέδου.
  • Ανάπτυξη, διάδοση και μεταφορά υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας προς τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
  • Κατανόηση και υποστήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  • Η πολιτεία το εμπιστεύεται για την ραδιολογική κάλυψη, για τις μετρήσεις Διοξινών στην τροφική αλυσίδα, τη διασπορά ρύπων, την πιστοποίηση ηλιακών συλλεκτών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.