'Οραμα

«Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» να αποτελεί πηγή Επιστημονικής Αριστείας & Καινοτομικών Ιδεών, ώστε να αποκτήσει ηγετικό ρόλο ως διεπιστημονικό, ερευνητικό Κέντρο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο»

Αποστολή

Αποστολή του Κέντρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι:
  • η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας προς όφελος της επιστημονικής και της κοινωνικής προόδου. 
  • η συμβολή στη διάχυση της καινοτομίας στην Ελληνική Κοινωνία
  • η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με υψηλού επιπέδου κατάρτιση.
  • η αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας του Κέντρου και η διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης, στα πλαίσια της συμβολής της «κοινωνίας της γνώσης» - «οικονομιας της γνώσης». 
  • η βελτίωση των στρατηγικών επιλογών του Κέντρου, μέσω των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού.