Με μια ματιά...

1954 Συμμετοχή και ιδρυτικό μέλος του CERN
1958 Αρχή εκσκαφών για την εγκατάσταση του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή
1961 6 Αυγούστου, Λειτουργία Αντιδραστήρα
1963 Μεταπτυχιακά (ΚΑΦΣΚΦΕ)
1966 Η/Υ CDC 3300 (από τους πρώτους Η/Υ στην Ελλάδα)
1969 Πρώτοι Ερευνητές στα Παν/μια, Πυρήνες Πληροφορικής
1984 Πρώτο INTERNET – ARIADNE (1992)
1985 Ανασύσταση σε ΕΚΕΦΕ «Δ» N 1514/85
1986 Ραδιομετρική κάλυψη χώρας/Chernobyl
1987 Εθνικό Δίκτυο ΄Ερευνας και Τεχνολογίας
1992 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ»
1995 Συνεισφορά στην ίδρυση ΟΤΕΝΕΤ
1995/2000/2004/2005 Αξιολογήσεις του ΕΚ
2004 Έργα και Μελέτες για Ολυμπιακούς Αγώνες
2009 Συνεχίζουμε…