Αναβάθμιση  και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης  ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Αναβάθμιση  και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης  ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 10/1/2003
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/12/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ