Θέσεις Εργασίας 2013

29/3/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 18/02/2014.
22/3/2013
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την έρευνα στο πεδίο της Θεωρητικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (HELAC-NLO & POWHEL). Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 17/10/2014.
Σελίδα: 1 2