Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών

Η πολυκλαδικότητα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που συντονίζεται από τα πέντε Ινστιτούτα του, το έχει καταστήσει ίσως το πιο ενεργό και ολοκληρωμένο κέντρο για την εκτέλεση έρευνας της χώρας, που μπορεί η επιστημονική γνώση να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα.

Η μοναδικότητα του κέντρου ως προς τα επιστημονικά επιτεύγματα συμπληρώνεται και από την τεράστια υποδομή του αλλά και την μοναδικότητα των μεγάλων εγκαταστάσεων, όπως ο Πυρηνικός Αντιδραστήρας, ο Επιταχυντής TANDEM, το μοναδικό εργαστήριο Νανοτεχνολογίας πυριτίου στην Ελλάδα, το πλέον οργανωμένο εργαστήριο κρυσταλλογραφίας στην Ελλάδα αλλά και πολλών άλλων μοναδικών στον Ελληνικό χώρο, που είναι στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της βιομηχανίας. 

Διαπιστευμένα Εργαστήρια

Ήδη λειτουργούν Διαπιστευμένα Εργαστήρια:

ενώ η πιστοποίηση νέων εξειδικευμένων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών έχει ήδη δρομολογηθεί και αποτελεί το δεύτερο άξονα δράσης στην αναπτυξιακή πολιτική του ΕΚΕΦΕ «Δ», για τα επερχόμενα χρόνια.

Κατάλογος Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών

(ανά Ινστιτούτο)