Θέσεις Εργασίας 2014

29/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 30/06/2014.
29/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 30/06/2014.
23/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2014.
22/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε τα 5 πρακτικά της επιτροπής κρίσης στους παρακάτω συνδέσμους. 
Πρακτικό 1
Πρακτικό 2
Πρακτικό 3
Πρακτικό 4
Πρακτικό 5
Ημερομηνία Ανάρτησης για τα πρώτα 3 πρακτικά: 07/07/2014.
Ημερομηνία Ανάρτησης για τα τελευταία 2 πρακτικά: 01/08/2014.
21/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/06/2014.
20/5/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε τα πρακτικά επιτροπής κρίσης (zip file). Ημερομηνία Ανάρτησης 30/06/2014.
12/3/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 29/04/2014.
7/2/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/03/2014.
4/2/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης 01/04/2014.
4/2/2014
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Δείτε το πρακτικό επιτροπής κρίσης. Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/03/2014.
Σελίδα: 1 2